Virüs ile Mücadelede Alınması Gerekli Tedbirler Hazırlanan Videolarla Anlatıldı

COVID - 19 virüsü ile mücadele sürecinin başından itibaren, Üniversitemizin hazırladığı ve virüs ile ilgili alınması gerekli tedbirlerin yer aldığı videolar, yerleşkelerimizdeki gösterim alanları ile sosyal medya hesaplarımızda yayınlanarak öğrencilerimizin ve personelimizin azami ölçüde bu bilgilere ulaşımı sağlandı.

Bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemlerinden olan doğru el yıkama aşamaları ile ilgili bir video ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik tedbirlerin yer aldığı bir video, Üniversitemiz sosyal medya hesapları ile binalarda bulunan gösterim alanlarından yayınlandı. Bu videolar, henüz uzaktan eğitime geçilmediği ve derslerin devam ettiği süre zarfında, tüm öğretim elemanlarımıza da iletilerek derslerden önce tüm öğrencilere izlettirilmesi istendi. Aynı şekilde tüm akademik ve idari birimlerimize de bu videolar iletilerek birimlerinde çalışan tüm personele iletmeleri istendi.

Öğrencilerimize ve personelimize; SMS, e-mail, web sayfası, mobil uygulama ve diğer dijital platformlar yoluyla iletilen bu bilgilendirmeler ile birlikte ayrıca; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kızılay vb. kurumlar üzerinden gelen diğer görsel materyaller ve bilgilendirme yazıları da ivedilikle iletildi.

12 Mart 2020 Tarihli Web Sayfası Paylaşımı

13 Mart 2020 Tarihli Sosyal Medya Paylaşımı Örnekleri

DOĞRU EL YIKAMA AŞAMALARI

AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ BULAŞMA RİSKİNİ AZALTMAYA YÖNELİK TEDBİRLER