Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

Bilindiği üzere, COVID-19 pandemi durumu nedeniyle Yüksek Öğretimde, eğitime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ara verilmiştir. YÖK tarafından açıklanan pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları gereğince Üniversitemizde de 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçme kararı alınmıştır. Bu süreçte UE kapsamında yapılanlar aşağıda sıralanmıştır;

Senkron ve Asenkron Uygulamalar

 • Üniversitemizin tüm Önlisans ve Lisans öğrencileri için, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İng./Alm.) ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinin senkron (on-line) bir şekilde yürütülmesi için daha önceden kullandığımız Perculus ALMS platformu üzerinden yürütülmesine devam edilmiştir.
 • COVID-19 pandemi durumu nedeniyle Yüksek Öğretimde eğitime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi UZEM müdürlüğümüz sorumluluğunda teknoloji tabanlı akademisyen ve idari personellerden oluşan çekirdek bir ekip oluşturulmuştur.
 • Bu ekip örgün programlarda yer alan her düzeydeki derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmesi için kapasitemizin ve teknolojinin öngördüğü ihtimalleri değerlendirerek bir yol haritası çıkartmıştır.
 • Bu kapsamda, moodle vb. açık kaynak kodlu e-öğrenme sistemleri test edilmiştir. Öğrenci sayımız ve sunucu altyapımız göz önüne alınarak hazır bir sistem yerine kodları ve tasarımı tamamen üniversitemize ait olan Karatekin Uzaktan Öğretim Sisteminin (KLMS), Bilgi-işlem Daire başkanlığı Yazılım ekibi tarafından oluşturulmasına karar verilmiştir.
 • Karatekin Uzaktan Öğretim Sistemi (KLMS) üzerinden veya YouTube, Skype vb. bir uzaktan eğitim platformlarını kullanarak hazırlanan içerikler için asenkron ve Zoom kullanılarak senkron (on-line) uzaktan eğitime imkan veren platformun testleri yapılmış ve 23 Mart 2020 tarihi itibari kullanıma hazır hale getirilmiştir.
 • Bu kapsamda, Üniversitemizde bahar yarıyılı için eğitim verilen Önlisans, Lisans, Formasyon, Hazırlık, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının hepsine ait 1.805 ders ve bunlara ait 3.412 şube KLMS üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut Öğrenci Bilgi sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.
 • KLMS üzerinde doküman paylaşımı, Web Adresi (URL/Link) paylaşımı, video paylaşımı, ses dosyası paylaşımı, canlı ders bağlantısı paylaşımları yanı sıra ödev ve sınav oluşturulabilmektedir.
 • Asenkron olarak sistem üzerinden 58.686 doküman paylaşılmıştır. Bu dokümanlar 680.521 kere görüntülenmiştir. (08.06.2020).
 • Senkron olarak Zoom uygulaması üzerinden 2.661 ders yapılmış ve bunlara ait 2.503 video ve ses dosyası KLMS üzerine yüklenmiştir. (08.06.2020).

Sınav Uygulamaları

 • Karatekin LMS üzerinden 2.697 ödev ve sınav oluşturulmuştur.  Bu uygulamalara 51,815 öğrenci katılmış ve değerlendirmesi yapılmıştır.(08.06.2020)
 • ALMS üzerinden 140 şubede  3.874 öğrenciye ortak sınav yapılmıştır.

Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere Verilen Online Eğitimler

 • Öğretim elemanları ve öğrencilere kullanacakları sistemlerle ilgili doküman ve online canlı destek sağlanmıştır.