Salgın Sonrası

Pandemi Sonrası Öneriler;

YÖK’ün, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” Projesi kapsamında,  Üniversiteler olarak, “Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme” ve “Dijital Okur Yazarlık” alanlarında, 3 yıllık, 5 yıllık stratejik hedefler belirlemiştik.

Tüm dünya ülkelerini pek çok alanda hazırlıksız yakalayan Covid19 gerçeği, Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm kapsamındaki orta vadeli hedeflerimize kısa zamanda ulaşma imkanı verdi. Aslında gelinen bu nokta, Dijital Dönüşümde en zor olan kısımdı. Tabuları yıkıp, her kuşaktan öğretim elemenı ve öğrencileri face, instegram vb. kullanımın ötesine taşıyarak teknolojinin farklı, sonuç odaklı, problem çözücü yüzü ile tanıştırdı.

Bu tespitin ardından, Kısa Vadede Yapılması Gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1-Elde edilen kazanımlar, Pandemi sonrasında, Örgün Eğitimi Destekleyici, dijital takip ve dokümantasyon eğitim materyalleri olarak kullanımı devam etmelidir. Fakat her üniversitenin farklı uygulamaları ve dokümantasyon hazırladıkları bulunmaktadır. Yani bir temel yeterlililik ve standart yoktur.

Bu kapsamda YÖK Başkanlığımız “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” Projesi kapsamında bu çalışmaları özendirmek ve üniversitelerimizi motive etmek için, Kalite Kurulu değerlendirmesinde üniversiteleri öne çıkartacak kriterler oluşturabilir.

YÖKAK’ın  27 Mart 2020 tarihi itibariyle  “Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu” oluşturduğu ve nitelikli bir uzaktan eğitim sisteminin oluşturulmasında dikkate alınması gereken bileşenler ve bu bileşenlerin kapsamının belirlendiğini biliyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, burada önerilen, bir UE programı için kriterler değil, Örgün Öğretimi destekleyici  UE Dokümantasyon standardıdır. Temel Standartları sağlayan ders materyalleri YÖK ün açık erişimlli ortak kullanım platformuna yüklenebilir. Bu yolla ciddi bir hafıza oluşturmanın da önü açılmış olacaktır kanaatindeyiz.

Bu önerinin Sloganı akademisyenler için “Pandemi sonrası-Öğretmeye Devam Et”, Öğrenciler için “Pandemi sonrası-Öğrenmeye Devam Et”, İdari Personel için “Pandemi sonrası-Çalışmaya Devam Et” şeklinde olabilir.

2-Eğitim sisteminin ekonomik büyüklüğü ve ihtiyaç duyduğu nitelik nedeni ile “Gerçek Zamanlı sanal Lab.” ve “Artırılmış/Sanal Gerçeklik” Çalışmaları proje tabanlı olarak desteklenmelidir.

Orta ve Uzun Vadede yapılması gerekenlere dair önerilerimiz proje tabanlı çalışmaları gerektirdiği için, talep edildiği takdirde YÖK Başkanlığımıza resmi olarak bildirilecektir.